Bidstond

GEBEDSTEAM

Van Pasen naar Pinksteren.

De weg van Pasen naar Pinksteren is een weg die lijkt op een achtbaan.

Daar waar we nog maar zo kort afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde Heer, zo mogen we het feest van Zijn opstanding vieren. Nog maar net het verdriet ervaren en dan zoveel vreugde mogen voelen… Hij leeft !!

De tijd tussen Pasen en Pinksteren ervaar ik altijd als een tijd van verwondering en net als ik denk dat ik het kan laten landen moet ik weer afscheid nemen want Hij gaat naar Onze hemelse vader.

Het feest van Zijn geest heb ik tot een paar jaar geleden nooit goed begrepen…tot ik in de ogen van een kind mocht zien dat daar de Heilige Geest zo aanwezig was.

Ze vroeg me te bidden voor haar vriendinnetje die de Heer nog niet kende…”weet je, ik word er zo verdrietig van dat ze Jezus niet kent. Ik wil zo graag dat ze Hem ook leert kennen, want ik weet gewoon dat als ze Hem wel zou kennen ze gewoon veel blijer zou zijn. Dat ze zichzelf dan ook veel liever zou vinden….” Ze was acht en had prachtige blauwe ogen en keek me aan met een blik waar ik Zijn liefde zag weerkaatsen. Haar verdriet werd mijn verdriet, haar tranen de mijne…maar wat wist ik zeker dat dit mooie mensenkind me had laten zien dat Zijn geest ongrijpbaar maar wel heel voelbaar om en in ons is.

Op weg naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van Zijn geest, die ons gaven geeft om de ander uit Zijn liefde te dienen.

Ook daar willen we voor bidden voor u, voor onze gemeente en voor hen die op ons hart zijn.

Bid u met ons mee de komende gebedsavond, 16 april as?

We starten om 19.45 uur( tot 20.45 uur) bij ds Inge in de pastorie.

We beginnen met een lied en/of bijbeltekst en delen kort waarvoor we willen bidden, waarna we met elkaar in gebed gaan. We zouden het bijzonder fijn vinden als u/jij er ook bij bent.

Namens het gebedsteam

Annelies van Wijgerden, ds. Inge Eckhardt en Caroline Dingemans