Zondag 20 mei 2018

09:30 Pinksterfeest en Belijdenis. Wat was de aarde rijk toen Jezus Christus op aarde was. Maar de Vader laat ons niet met lege handen staan. Het mooiste moest nog komen: Christus…in jou!

Op deze dag klinkt een ‘JA’. Br. Arlie Jielis Kanselaar (Poortwegje 13, 5305CS, Zuilichem), doet op deze zondag openbare belijdenis van zijn geloof in God. Dat kunnen wij als broeders en zusters niet missen.  18:30. Enige weken geleden was ds. Jannie van den Brink-Dekker in ons midden, in de dienst waarin Kin-

derkoor Eigenwijs kwam zingen. Vanavond ontmoeten we haar man, Ds. Joost van den Brink uit Genderen en vieren met hem het feest van Gods Geest!