Ophouden!!!

Dit klinkt regelmatig aan onze tafel. Het klinkt ook in de Bijbel. Er zijn twee vrouwen die één keer voorkomen in de Bijbel. Ze hadden de gaven gekregen medewerkers van Paulus te zijn in het verspreiden van het Evangelie. Zij hebben een reprimande nodig. 

Jammer dat ze niet eerder genoemd worden, kom je op deze manier ineens in de spotlights. Dat lijkt me minder aangenaam. Ze hadden mooi en goed werk gedaan, met een liefdevolle gemeenschap achter zich. In deze gemeente waren er namelijk geen scheuringen, was er geen afwijzing van Paulus’ gezag als apostel en waren er ook geen morele uitspattingen die voortdurend beteugeld moesten worden tot aan dronken worden aan de Tafel toe. Als we een inschatting moeten maken van Paulus’ favoriete gemeente, zou Filippi kans maken. Deze gemeente heeft hij ‘op het hart’ (Filippenzen 1:7) en Paulus schrijft met genegenheid hoe ze hem gesteund hebben. Ze leefden met hem mee en zagen het wanneer hij het moeilijk had.

In Filippi zijn ook die twee dames; die in koude (of hete) oorlog verkeren. Euodia en Syntyche. Ineens komen ze in opspraak. Wordt je naam genoemd in een brief van de grote apostel. Omdat hij wil dat je het bijlegt. Hij is er in moderne taal ‘klaar mee’. Had Euodia of Syntyche kunnen bedenken dat een ruzie ertoe zou leiden dat hun naam over de hele wereld, door de eeuwen heen, in miljarden huizen zou komen te liggen?

Toch wordt door die ruzie ook dat andere ineens zichtbaar: deze vrouwen hadden gaven van Gods Geest gekregen. (Vrouwen?! Ja, vrouwen.) Nu ze ruziemaken komen ze in het licht, met die gaven. Deze dames hadden er veel voor gegeven om hun gaven niet onbenut te laten.

Je hebt er veel voor gegeven. En toch…..toch…kan de reden dat er over je gesproken wordt vooral negatief zijn: “oh dat is die en die, die niet meer praat met die en die. En die en die heeft er ook wat mee te maken. Ja hoe of wat weet ik ook niet precies, maar het is niet best.” 

Verschrikkelijk: ruzie in de kerk! Of:.. normaal? Dat een conflict ontstaat tussen mensen met verschillende afkomst, opvoeding, karakter, leefwijze, etc. Je ‘verstaat’ elkaar niet altijd door al deze elementen. Soms leggen we het gedrag of de opmerking van een ander verkeerd uit, tegenovergesteld zelfs. Behandelen de ander daar vervolgens naar. Een negatieve sfeer is al snel geboren. Een conflict ligt op de loer. Vaak zetten we de dingen in zo’n situatie harder neer dan wat recht doet aan de situatie of de persoon. 

Als Euodia terugdenkt is er toch meer over Syntyche te zeggen, dan dat wat kwetsend was? Syntyche zal toegeven dat er meer te vertellen is dan alleen het lelijke. Paulus wijst ze met liefde terecht in zijn mooie brief - een bedankje voor alles wat Filippi gestuurd had -  en wijst op Christus. Hij kende het zelf ook wel, ruzie met een medewerker (Hand. 15: 35-41). Soms kom je samen ten val. Christus wil ons helpen terug te komen op Zijn Spoor.  

De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. (Filippenzen 4:23)

Liefdevolle groet, ds. Inge