zondag 15 maart

09:30 Ds. Koekkoek, Woudenberg. Door de tand des tijds onaangetast; zijn gedaante en zijn liturgie is nog net als vroeger toen hij de gemeente voorging. Deze morgen mag ik zelf aan de overkant van het water, water sprenkelen over het hoofd van een klein meisje. 

18:30 Ds. van Herwijnen spreekt in de avond en doet dat altijd weer vol overtuiging.