Zondag 23 februari

09:30 Br. Jan Piet Mourits, Hedel. Deze ochtend denkt br. Jan Piet Mourits met ons na over aartsvader Jacob, zijn naam betekent bedrieger. Voordat Jacob Ezau weer kan ontmoeten worstelt hij met de Man! Of worstelde de Man met Jacob? Zou de bedrieger ontmaskerd worden? Zou hij belijdenis van al zijn bedriegerijen doen? 

18:30 Ds. Maathuis, Werkendam. We verwelkomen hem weer in ons midden om naar zijn woorden te luisteren en bidden dat God ons weer zegent.