Woensdag 13 maart, Biddag

19:30 Biddagdienst. Op deze dag komen we samen om met elkaar onze handen te vouwen en God te vragen om Zijn zegen over ons leven, in het bijzonder over onze arbeid, onze banen en werkgelegenheid, onze bedrijven, onze gewassen en dieren, kortom: Gods prachtige schepping waarvan wij samen moeten leven. We bidden om Gods zegen. Komt u, kom jij ook om de zegen van God te vragen?
Aansluitend is een ieder van harte welkom op de gemeenteavond.