Diaconale Collecten februari 2019

De 2e collecten in februari 2019 zijn bestemd voor:

  3 februari    KIA Werelddiaconaat       

10 februari    Young Focus         

17 februari    Plaatselijk Jeugdwerk      

17 februari    Schaalcollecte Lebone Village    

24 februari    Zending       

 

3 februari: KIA Werelddiaconaat: Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt.

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die

hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en

wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.

Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.    

 

10 februari: Young Focus:

Young Focus is het nieuwe project dat de Diaconie de komende 2 jaar gaat belichten:

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Er is geen geld voor school en er is gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging om onderwijs prioriteit te geven. Daardoor is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

Realisatie

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.

Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgericht door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

17 februari: schaalcollecte: Lebone Village: 

Voor Lebone Village collecteren we voor het nieuwe project van Lebone Village: De aanplant van fruitbomen. Fruit is één van de grootste kostenposten voor het kindertehuis. Dus levert dit een kostenbesparing op, maar ook werkgelegenheid voor de mensen in de nabijgelegen krottenwijk. Het fruit wordt ook verkocht om zo zelf inkomsten te genereren. Lebone wil n.l. zoveel mogelijk onafhankelijk worden van donateurs.

Voor dit project wordt Willem (director Lebone Village) geadviseerd door een deskundige fruitteler van PUM.

PUM is een Nederlandse organisatie die (gratis) deskundige adviezen levert aan buitenlandse ontwikkelingsprojecten. De adviseur gaat, indien nodig, ook zelf naar zijn/haar project om de situatie ter plaatse te bekijken.

Bankrekeringnummer St. Vrienden van Lebone Village: NL20 RABO 0302 6310 62.