Zondag 10 februari

09:30 Op deze zondag hoop ik zelf weer voor te gaan. Indien dat toch nog niet mogelijk mocht zijn treft u deze zondag een andere voorganger. Hoe dan ook zal de dienst staan in het teken van Barmhartigheid. Er is o.a. aandacht voor het nieuwe project dat we de komende twee jaar als gemeente willen gaan ondersteunen. Young Focus. Verderop in de Intercom meer informatie.

De diakenen dienen aan de Avondmaalstafel; zij hebben als taak de tafels klaar te zetten, het brood en de wijn te verzorgen. Hoezo is de barmhartigheid en gerechtigheid (waarvoor diakenen zich inzetten) verbonden aan zoiets dat zo anders lijkt, het Heilig Avondmaal? Het antwoord daarop is verwarmend. Daarover hoop ik meer te vertellen in de dienst.

18:30 Ds. J. v.d. Brink-Dekker, Genderen. Deze avond leidt ds. Jannie v.d. Brink de dienst, we bidden haar de Geest van God toe om Zijn Woord weer tot onze harten te spreken.