Zondag 20 januari 2019

09:30 Deze zondag start de Week van Gebed, in de dienst besteden we aandacht aan het thema dat in de komende week centraal staat ‘Recht voor Ogen’. De dienst sluit aan bij de liturgie die landelijk in veel kerken wordt gebruikt. Verderop in deze Intercom meer over de Week van Gebed.

18:30 Ds. A.W. Estié uit Oldenbroek leidt vanavond de dienst in ons midden, wat een rijkdom dat we elke zondag tweemaal Gods Woord samen mogen openen.