Enveloppenactie 2018

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u doen voor een extra financiële bijdrage.

Deze actie is noodzakelijk omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans 2018 samen met de andere inkomsten niet toereikend zijn. Hoewel we op de goede weg zijn, want de inkomsten laten gelukkig een stijgende lijn zien.

Binnen de begroting 2018, is deze actie een onderdeel van de baten van de kerk.

In de week van 15 oktober komt een vrijwilliger de envelop bij u ophalen. Het zou mooi zijn als de gevulde envelop dan voor hem of haar klaar ligt.

Ook kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Penningmeester Geref. Kerk Gameren-Zuilichem.