Diaconie: Collectes juni 2018

De bestemming van de 2e collecte in de maand juni 2018:

3 juni 2018 Vakantiebijbelclub Zuilichem 

3 juni 2018 Schaalcollecte: Diaconale werkgroep

10 juni 2018 KIA Werelddiaconaat

17 juni 2018 KIA Binnenlands diaconaat

24 juni 2018 Lebone Village

Collecte 10 juni: Bijenhouden biedt jongeren een toekomst  GUATEMALA, KIA (werelddiaconaat)

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

Collecte 17 juni: Inloophuis als rustpunt KIA (binnenlands diaconaat)

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Collecte 24 juni: Lebone Village:

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop. Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van hun kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel hebben zij 5 secties waarmee zij proberen in hun behoeften te voorzien. Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture. Lees verder op www.lebonevillage.com

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 13 RABO 0310 3099 99 t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.