Diaconie collecten september 2018

  •   2 september 2018: Missionair Werk en Kerkgroei 
  •   2 september 2018: Schaalcollecte: Lebone Village
  •   9 september 2018: helft Jeugdwerk/helft welkom in de Kerk
  • 16 september 2018: KIA Vredeswerk (wereldwijd)
  • 23 september 2018: Diaconie
  • 30 september 2018: Stichting de Hoop 

Samen collecteren we omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie.

We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen.

 

Schaalcollecte 2 september 2018 is bestemd voor Lebone Village:

In de ochtenddienst zijn Willem (director) en Avril Snyman  van Lebone Village aanwezig.  

Zij zullen iets van hun werk vertellen. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, kunt u met hen napraten.

 

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van deze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel heeft Lebone Village 5 secties waarmee ze proberen in hun behoeften te voorzien.
Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture. Zie
http://www.lebonevillage.com/dhome

 

Collecte 16 september KIA Vredeswerk (wereldwijd):

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

 

Collecte 30 september 2018 is bestemd voor Stichting de Hoop:

Stichting de Hoop: De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

 

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer.

Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99  t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.