Laatste nieuws

Iedere zondagavond Meditatief Moment

Om 19:00 uur zondagavond Meditatief Moment.
Zolang de Corona-maatregelen gelden is er op zondagavond om 19:00 een Meditatief Moment van ca. 30 minuten. Een extra moment van Bijbellezen en mooie muziek in deze moeilijke tijd.

Weer welkom in de Kerk

Weer tweemaal per zondag diensten in de kerk met bezoekers! De onlinediensten worden in deze periode ook aangeboden, om iedereen de mogelijkheid te geven een dienst te beleven.

Ochtenddiensten: elke week is een deel van het alfabet aan de beurt op de letter van uw achternaam (zonder voorvoegsel).

Let op indeling op achternaam is gewijzigd!

U hoeft zich vooraf niet aan te melden, u bent van harte welkom als uw achternaam aan de beurt is.

 •   9 aug:  N t/m Z
 • 16 aug:  A t/m M
 • 23 aug:  N t/m Z
 • 30 augustus, Heilig Avondmaal: 
  • Ochtenddienst: A t/m M, avonddienst: N t/m Z  

Avonddiensten: de avonddiensten zijn vrij om te bezoeken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We zien u graag weer komen, ook voor gastpredikanten zal dit heel fijn zijn.

Heilig Avondmaal op 30 augustus. We willen alle gemeenteleden die dat willen de mogelijkheid bieden om op 30 augustus samen het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor hebben we éénmalig een andere aanpak qua uitnodigingsbeleid:

 • Avondmaal ochtenddienst:    A t/m M
 • Avondmaal avonddienst:       N t/m Z

Oppas en Kindernevendienst. Voorafgaand aan de dienst is er weer gelegenheid kleintjes naar de Oppasruimte te brengen. Kinderen zijn zeer welkom! Zij mogen samen voorin de kerk zitten. De leiding van de Kindernevendienst vertelt tijdens de dienst het verhaal, zodat ook de kinderen thuis dit meekrijgen. Daarna gaan de aanwezige kinderen met de leiding mee naar de Kindernevendienstruimte (buitenom), om daar samen te knutselen. Kinderen kunnen voorafgaand aan de dienst op de eerste rijen voorin de kerk plaatsnemen.

Wat mag er in de kerk? Praten met elkaar mag op afstand. Zingen mag niet, maar neuriën, de tekst uitspreken of ‘playbacken’ wel. U mag het Onze Vader hardop meebidden. U mag gebruik maken van het toilet maar ‘ga thuis’ als het kan. Wanneer u van het toilet gebruik maakt zijn er extra hygiëne voorschriften. Deze treft u aan bij het toilet.

Elkaar ontmoeten. Ondanks verruiming van de maatregelen vanuit de overheid lijkt het ons als kerkenraad te vroeg om ook het koffiedrinken weer te laten plaatsvinden. In de maanden juli en augustus zal er daarom nog geen koffiedrinken zijn na de dienst. Per 1 september bekijken we opnieuw de situatie.

Vol? Voor alle diensten geldt wel dat we voorlopig helaas niet meer mensen toe kunnen laten dan de ruimte die het kerkgebouw ons biedt met inachtneming van de 1,5 meter regel. Wij hopen teleurstelling te kunnen voorkomen door het werken in drie groepen, maar vragen bij voorbaat om uw begrip.

Protocol. Het uitgebreide protocol vindt u hier: Gebruiksplan met alle maatregelen


Bezoekersreis. Hieronder treft u de bezoekersreis aan waarmee u rekening dient te houden bij de kerkgang.

Raspberry Pi 3 - Ingebouwde WiFi uitzetten

Vooraf willen we u vragen uw wifi-signaal op uw mobiele telefoon uit te schakelen om te voorkomen dat er te grote belasting op het wifi netwerk van de kerk komt. Dit heeft effect op de kwaliteit van de online uitzendingen.

 

Stap 0

Bij coronagerelateerde klachten blijft u thuis!

Stap 1

U arriveert uiterlijk 9.20uur bij de kerk.

Stap 2

U desinfecteert uw handen met de daarvoor aanwezige handgel.

 

Op instructie van de koster (herkenbaar aan een fluoriscerend hesje) kunt u zelf in de kerkzaal een zitplaats opzoeken. Dat houdt in dat er ten allen tijde 3 zitplaatsen tussen u of uw gezin en de ander of het andere gezin moet open blijven. We vullen de kerkzaal van voor naar achter. Dit betekent dat u niet op uw favoriete plekje kunt zitten. Wanneer nodig kan de koster u verzoeken een andere plaats in te nemen.

Stap 3

De garderobe is gesloten. Uw jas neemt u mee naar binnen en legt u desgewenst onder uw stoel in de kerkzaal.

Stap 4

Zingen is helaas nog niet mogelijk

Stap 5

Collecte graag!

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bijdrage aan de collecte te geven. U kunt uw bijdrage overmaken via de inmiddels bekende GIVT-app of naderhand overmaken op de uw vertrouwde wijze of contant geld of collectemunten deponeren in de daarvoor bestemde schalen in de hal van de kerk. Uiteraard bevelen wij de eerste 2 genoemde mogelijkheden van harte bij u aan.

Stap 6

Na afronding van de dienst mag u op aangeven van de koster de kerkzaal verlaten. conform de onderstaande volgorde (bezien vanaf het orgel, richting liturgisch centrum):

  • Rechterzijde
  • Middenschip
  • Linkerzijde

De kerkzaal wordt van "achter naar voren" verlaten.

De gemeenteleden op de achterste rijen met stoelen verlaten de kerk als eerste, en als laatste verlaten de mensen op voorste rijen met stoelen de kerkzaal. Vervolgens verlaat u direct na de dienst via de hal de kerk.

Stap 7

Napraten in de kerk is helaas niet mogelijk. Dit kan wel op afstand buiten.

Stap 8

We hopen dat u een fijne dienst heeft meegemaakt en wensen u nog een fijne zondag toe! Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden!

Vooraf w

Van harte Welkom in de Kerk!

Op zondag zijn nu twee kerkdiensten mèt bezoekers. Deze diensten zijn ook online te volgen.

Ochtenddiensten: Elke week is een deel van het alfabet welkom, op de letter van uw achternaam (zonder voorvoegsel).

Let op indeling op achternaam is gewijzigd!

U hoeft zich vooraf niet aan te melden, u bent van harte welkom als uw achternaam begint met de letter:

 •   9 aug: N t/m Z
 • 16 aug: A t/m M
 • 24 aug: N t/m Z
   
 • 30 augustus, Heilig Avondmaal: 
  • Ochtenddienst: A t/m M, avonddienst: N t/m Z  

Avonddiensten: de avonddiensten zijn vrij om te bezoeken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We zien u graag weer komen, ook voor gastpredikanten zal dit heel fijn zijn.

Lees hier meer ... over de oppas en kindernevendienst, wat mag in de kerk?, elkaar ontmoeten en het Heilig Avondmaal.

Kaartverkoop

Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kerk op dinsdag en woensdag. Er zijn volop nieuwe kaarten verkrijgbaar.

€ 1,- per stuk

6 voor € 5,-

Meer informatie bij Heiltje Dijkstra of Els van Maren

Predikant

Sinds 5 maart 2017 mag ik voorganger zijn in de gemeente. Welk vlees hebben we in de kuip?

In 2001 kwam ik op een nieuwe manier in aanraking met Christus tijdens een uitwisselingsjaar in de VS. Het christelijk geloof was een belangrijk deel van mijn opvoeding maar was in die periode van mijn leven op de achtergrond geraakt. Plotseling besefte ik me dat God het Fundament is van mijn leven, de grond onder mijn voeten. Het was als Thuis komen. Ik keerde 180 graden om en besloot theologie te gaan studeren. Steeds sterker voelde ik me geroepen predikant te worden en God op die manier te dienen. Daarom koos ik de master Gemeentepredikant. Toen ik afstudeerde volgde een eerste roeping naar het dorp Ingen (Betuwe) in 2012. Een tweede roeping volgende naar Gameren-Zuilichem in 2017. We zijn benieuwd waar God ons leiden zal en vertrouwen erop dat Hij ons brengt waar we nodig zijn. 

Sinds 2009 ben ik getrouwd met Peter. We ontmoetten elkaar tijdens vrijwilligerswerk voor de Kerkelijke Lokale Radio in Veenendaal. Daar maakten we samen het programma 'Hour of Praise'. Peter is Systeembeheerder en zingt en wandelt graag. God schonk ons vier kinderen, in 2010 Ivana, op een dag vol sneeuw. In 2012 Joah, in een hittegolf. In 2014 Elisa, op een zachte voorjaarsdag. In 2016 Benja, waarvan we dachten dat het een meisje was, maar het was een kleine 6 pond wegende Benjamin. Het gezinsleven maakt het predikantschap extra boeiend, omdat ik nu van binnenuit merk wat het van ouders vraagt het geloof voor te leven en over te dragen.

Kenmerkend voor mij als predikant is een verlangen naar de werking van Gods Heilige Geest in de kerken van nu. Vernieuwing is nodig, maar op welke manier? Daarin moet de Geest ons voorgaan. Mijn droom is dat mensen Christus dagelijks willen volgen, in alle dingen die zij doen, en dat ze dat niet individueel maar samen met anderen willen doen, ongeacht hun huidskleur, status of achtergrond. Wie je ook bent; je bent welkom om bij Christus te horen en samen op weg te gaan om Hem te dienen, onderweg... naar het grote Bruiloftsfeest.

Tot slot hieronder een gedeelte uit de brief waarin ik schreef het beroep naar Gameren-Zuilichem aan te nemen:

"Zoekend naar de roeping die er rondom Zuilichem zou kunnen zijn, vond mijn hart rust in Efeziers 3: 14-21. In deze Bijbeltekst zien we Paulus neerknielen, om voor de gelovigen in Efeze te bidden dat zij vol mogen stromen met Gods volkomenheid. De HEERE liet aan mij zien, dat ik mij samen met u, mag inzetten om te groeien in die geknielde houding. Om ook hier op deze plaats en in deze tijd samen te bidden om Gods vervulling en volkomenheid, voor jong en oud. Opdat u, opdat de gemeente, zal ‘volstromen’."

Zegen en groet,

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld,
Poortwegje 5,  5305 CS ZUILICHEM
Telefoon: 0418-672755 email

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Dit is elke week voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool en om de week voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

We gaan dan naar onze eigen ruimte. Daar bidden en zingen we met elkaar, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en daarna is er meestal nog tijd voor een verwerking. Dit kan een kleurplaat zijn, een puzzel, een knutselwerk, een spel of een gesprek.

Tijdens de zomervakantie, viering van het Heilig Avondmaal, de adventstijd en de 40-dagentijd is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

Tijdens gezinsdiensten is er geen kindernevendienst.

Contactpersoon: Jantine Crielaard- Droogers,  e-mail

Contactpersoon kerkenraad: Carola Burghout-Schreuders, 0418-671681 e-mail