De diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het College van Diakenen heeft rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door het College van Diakenen. Het College van Diakenen kan zijn middelen alleen aan diaconale doeleinden besteden.

De taken van de diakenen zijn o.a.:

 • De dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • Het inzamelen en besteden van de collectes en giften
 • Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming van hen die dat behoeven, dichtbij en veraf
 • Nemen van initiatieven gericht op het  bevorderen van het maatschappelijk welzijn
 •  Aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot sociale vraagstukken
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat.

Diakenen:

 • Marja Pelle, voorzitter, 0418-515533, e-mail
 • Maarten de Jager, 0418-785315, e-mail
 • Vacant
 • Arno Bok, 06-2900 0502, e-mail
 • Ron Dijkstra, 0418-673236, e-mail
 • Gerrit van Giessen, 0418-671478, e-mail