Kerkgebouw

Maarten van Rossumweg 6
5307 HD Poederoijen

0418-671371

 

Predikant

Ds. D. (Inge) Eckhardt-Groeneveld

Poortwegje 5 5305 CS ZUILICHEM

0418-672755 e-mail

 

Preses (voorzitter) kerkenraad

Bert van Willigen, voorzitter(preses), 06-50235707, e-mail

 

Scriba (secretaris) kerkenraad

Greet van Giessen-Makkink, secretaris(scriba), 

Maarten van Rossumweg 6
5307 HD Poederoijen

0418-671478, e-mail

 

Kerkelijk bureau/Ledenadministratie

AnneMarie Benckhuijzen, 06-13960191 e-mail

 

Preekvoorziening

M. (Marita) van Dalen-van Honk

Nieuwstraat 11 5305 EC  ZUILICHEM

0418-673942 e-mail

 

Kostersteam

Kostersteam: e-mail

- Bert Schriever (coördinator en contactpersoon). 0418-677330

- Bart van der Linden,

- Aart van Rijnsbergen

- Arjan Burghout

- Jorg Bezemer

 

Coördinator organisten

Kees Donkersloot, 0418-671542 e-mail

 

Coördinator Schoonmaak Kerk

Ad de Boer, 0418-671807 e-mail

 

Beamerteam

Mark Beunk, 0655-483179e-mail

 

Website beheer en ontwikkeling, email

Teunie Pelle, 0619-734683, Content beheer

Peter Eckhardt, 0638-433120, Technische Beheer 

 

Reservering zalen

Els van Maren-Droogers, 0418-672423, e-mail

 

Kerkblad Intercom

Redactie: e-mail

voor verdere informatie bekijk de pagina: Kerkblad-Intercom

 

College van Kerkrentmeesters

Bankrekeningnr. NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester L. Muis

Schoolstraat 37, 5305 EA Zuilichem

0418-842398 e-mail

 

Diaconie/zending

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0310 3099 99

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester M. (Maarten) de Jager 

Bulkenlaan 55, 5311 EJ  Gameren

0418-785315 e-mail

 

Verkooppunten collectemunten

Bankrekeningnr. NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

- Blauwe munten 40 st. € 30,-

- Oranje munten 40 st. € 60,-

- Groene munten 10 st. € 50,00

 • Teuni en Huib Klop Molenkamp 19 5306 GL  BRAKEL
  tel. 0418-672589 e-mail
 • Gerja van Dalen-Pieterse Dijkschrijversland 3 5311 GV GAMEREN
  tel. 0418-562488 e-mail
 • Anny van Heijningen Beatrixstraat 26 5308 KA  AALST
  tel. 0418-671919 e-mail
 • Bart van der Linden Waaldijk 115 5305 CD  ZUILICHEM
  tel. 06-83171593 e-mail
 • Wim Schriever ´t Stikske 13 5305 BB  ZUILICHEM
  tel. 0418-672969 e-mail